Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

PRIVACYBELEID THE CRUNCH

The Crunch is een fitness en healthclub. Via onze websites en binnen ons bedrijf bieden wij sport, gezondheid en welzijnsfaciliteiten en diensten aan prospects (potentiële klanten) en klanten van achttien jaar of ouder. De club biedt ook diensten aan de kinderen van leden zoals kinderopvang in de leeftijd van 0 tot en met zes jaar. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven, bijvoorbeeld omdat we deels gebruik maken van standaard software.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken; (2)
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch +31 (0)20 – 6365505

Ma – Do 07.00-23.00 uur
Vrij 07.00-22.00 uur
Za & Zo 08.00-18.00 uur

Email info@thecrunch.nl
Online Via het contact formulier
Receptie Tijdens openingstijden

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van onze diensten en websites – de website van The Crunch en via de MYWELNESS APP laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij jouw persoonsgegevens en financiële gegevens alleen wanneer je een abonnement bij ons afsluit. Overigens vragen we ze dan op dat moment pas op.

PERSOONSGEGEVENS

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • gebruikersnaam (My WELNESS APP)
 • wachtwoord (My WELNESS APP)
 • gegevens over het abonnement of de diensten die je bij ons afneemt
 • geslacht
 • IBAN
 • Identificatienummer
 • Gezondheid gerelateerde informatie via een intake bij een fitness trainer, via de MY WELNESS APP
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifier sin cookies en jouw surfgedrag op onze website, we verwijzen hiervoor naar het Crunch cookiebeleid.

 

DOELEINDEN

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van al onze sport-, gezondheid en welzijnsfaciliteiten in en buiten de club en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze websites.
 • om jouw abonnement inschrijving te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
 • om je intake bij een fitness instructeur of bij de My WELNESS APP te verwerken.
 • om je te kunnen informeren over het verloop en de resultaten van je trainingen en naar de hand daarvan jouw tips te geven om je in jouw fitheid en gezondheidsontwikkeling verder te helpen.
 • Om je tijdens je training(en) bij te staan door het assisteren bij de oefeningen die je uitvoert en je op maat verdere input te geven zodat je het meeste uit je sporttraining kunt halen.
 • om je te helpen naar aanleiding van een vraag of een klacht of omdat we vragen of onderzoek willen doen en daar (geanonimiseerd) over willen publiceren.
 • om te weten te komen welke onderwerpen en thema’s er spelen bij onze doelgroep en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan ontwikkelen en of testen.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische of gedrukte nieuwsbrieven en/of mail.
 • om jou gepersonaliseerde content aan te bieden.
 • om jou gepersonaliseerde gezondheid, training -en voedingsschema’s te versturen op basis van jouw levensstijl en doelen.
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties en evenementen, zodat we je kunnen bereiken wanneer we iets organiseren, aanbieden of eventueel iets gewonnen hebt.
 • om je up-to-date te houden van al onze activiteiten via social media, e-mail en waar nodig telefonisch of per post.
 • om onze website te verbeteren.
 • om financiële gegevens te kunnen controleren voor het verrichten van betalingen, het verwerken van incasso’s en-of het incasseren van betalingsachterstanden.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van derde partijen voor de afhandeling van betalingen, het aanbieden van de MY WELNESS APP, het versturen van nieuwsbrieven en het up-to-date houden van onze ICT- systemen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. De wettelijke bewaringsplicht is zeven jaar.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

PROFILERING EN COOKIES

Floris, wat doet The Crunch op dit gebied en met welk doeleinde?

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

BEVEILIGEN EN BEWAREN

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van eventuele links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

MINDERJARIGEN

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Als je je hebt ingeschreven op The Crunch of de MY WELNESS APP kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook altijd contact opnemen met The Crunch via de volgende gegevens:

Telefonisch +31 (0)20 – 6365505

Ma – Do 07.00-23.00 uur
Vrij 07.00-22.00 uur
Za & Zo 08.00-18.00 uur

Email info@thecrunch.nl
Online Via het contact formulier
Receptie Tijdens openingstijden

 

Om misbruik te voorkomen kunnen we je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, vragen je adequaat te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

INWERKINGTREDING

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018

Lees meer: